OLIJF MET PEREN

Yad Vashem

Eretitel

Yad Vashem honouring

In English

De Plechtigheid

Elsa bevrijd uit Westerbork 1-04-1944

Smalle Marges

Advocatuur in de Tweede Wereldoorlog, Joggli Meihuizen

Yad Vashem Jaap van Proosdij

(1921-2011)

Yad Vashem A. de Froe

Pogingen om te ariseren

Bij Calmeyer

fragment

Volkskrant 28 april 2007

Yad Vashem onderscheiding postuum uitgereikt

Calmeyer

Het geval Calmeyer, boek.

Uit de pers

AT5-nieuws

Snoge Amsterdam

Portugese Synagoge

Onderzoek
Het onderzoek naar onze eigen familiegeschiedenis is nog niet afgerond, en we hebben zelf vaak gezocht in archieven en bibliotheken. Zo kwamen we met een hele delegatie in juni 2007, naar het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag omdat daar het 'Calmeyer archief' is ondergebracht.

Dit archief bevat een enorm aantal dossiers, vol met persoonlijke gegevens waarvan niet duidelijk is of ze echt dan wel t.b.v. een arisering vervalst zijn, dat het archief niet openbaar is. Alleen voor familie en/of t.b.v. onderzoek is het dossier toegankelijk, op aanvraag.
Wij hebben een aantal dossiers van onze familie kunnen inzien, samen met de zonen van Kotting, die ook, tot hun verrassing, een familiedossier vonden.
Van onze familie liggen er dossiers van de Rodrigues Pereira's, van de Lopes Cardozo's en een enkele verwijzing, maar geen echt dossier van de Jessurun d' Oliveira's.

Na de oorlog is het archief overgedragen, met naar later bleek behoorlijk waterschade. In die tijd is er waarschijnlijk ook e.e.a. weggegooid. Dus ook de volledigheid van het archief is niet nauwkeurig vast te stellen. Een groot deel van Calmeyer's archief is in Den Haag, een ander deel in Amsterdam bij het NIOD.

 

NIOD

Bij het NIOD is in 2008 een onderzoek afgerond naar het leven en de rol van de Duitse advocaat Calmeyer. Het boek daarover, Het Geval Calmeyer, is geschreven door Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel. (Zie link voor een recensie door Jan Blokker sr. in de NRC-Next)
Het boek geeft een goed inzicht in de ingewikkelde situatie van een Duitse advocaat tijdens de oorlog. Hij was geen nazi of antisemiet. En toch speelde hij voor 'god' door te beslissen over leven en dood van degenen die zich tot hem wendden.
Het blijkt onmogelijk, zo we dat al zouden willen, een 'oordeel' over zijn werkzaamheden te geven op de schaal van goed en kwaad. Wij houden ons aan hetgeen Jaap van Proosdij over hem zei: "Met een ander op deze positie was er waarschijnlijk minder mogelijk geweest, maar hij wist niet altijd wat er speelde en door zijn wispelturigheid bleef elke aktie zeer spannend en moeilijk beïnvloedbaar."