OLIJF MET PEREN

Yad Vashem

Eretitel

Yad Vashem honouring

In English

De Plechtigheid

Elsa bevrijd uit Westerbork 1-04-1944

Smalle Marges

Advocatuur in de Tweede Wereldoorlog, Joggli Meihuizen

Yad Vashem Jaap van Proosdij

(1921-2011)

Yad Vashem A. de Froe

Pogingen om te ariseren

Bij Calmeyer

fragment

Volkskrant 28 april 2007

Yad Vashem onderscheiding postuum uitgereikt

Calmeyer

Het geval Calmeyer, boek.

Uit de pers

AT5-nieuws

Snoge Amsterdam

Portugese Synagoge

Over de Portugezenlijst
Hierboven ziet u één van de vier delen van de beschrijvingen die dr. A. De Froe heeft gemaakt, als uittreksel van de waarschijnlijk drie of vier exemplaren. Dikke banden met met foto's en statistieken, die in het archief van het NIOD, het Stadsarchief voor de stad Amsterdam en in Ets Haïm (bibliotheek bij de Snoge, zijn ondergebracht.

 

De teksten van deze vier kleine boekjes (ik heb er  drie in mijn bezit) zijn vanwege het bizarre van de theorie die gebruikt werd om de Duitsers met hun eigen rassendenkbeelden te bestrijden, niet op het internet voor iedereen toegankelijk.

Interesse? Neem contact op met Suzanne Pereira, via de @mail-link in het menu.

 

Het tv-programma Netwerk heeft in 2006 een programma uitgezonden over prof.dr. Arie De Froe en zijn activiteiten in de oorlog. Het t.v.-programma kunt u hier bekijken.

 

In 2007 is tijdens een mooie plechtigheid in de Snoge Amsterdam aan A. de Froe postuum de erkenning als Rechtvaardige, de "Yad Vashem erkenning" uitgereikt.

Het verhaal in relatie tot onze familie

Voor onze families is het van levensbelang geweest dat er is gewerkt is aan het bewijzen in juridische, antropologische en genaelogische zin, dat Portugeese Joden, niet tot "het Joodse Ras" behoorden. Er is terecht ook veel terughoudendheid over deze feiten, want het verloochenen van een achtergrond is onder normale omstandigheden, niet gewenst.

De omstandigheden in de oorlogsjaren, levend onder de Duitse rassenwetten, die voor Joden dodelijk werden, maakt het wel gerechtvaardigd om alles in het werk te stellen om het leven te behouden. De lijst heeft slechts een zeker uitstel betekend voor de meesten, voor een enkeling, waaronder onze families, werd hun leven hierdoor gespaard.

Een wonder, op basis waarvan onze ouders altijd hebben gezegd dat hun leven heel veel geluk heeft gekend, ondanks het grote verdriet ... een groot deel van de familie heeft de Tweede Wereldoorlog niet overleefd.

Hieronder een klein deel van wat Presser over de Portugese joden schreef in De Ondergang. Het hele hoofdstuk is hier als pdf te downloaden.

De Portugese Joden

Blijkens de meer geraadpleegde bevolkingsstatistiek hadden zich tot 1 oktober 1941 in totaal opgegeven 4303 Portugese Joden, van wie 4295 voljoden volgens de Duitse verordeningen, hiervan slechts 71 van niet-Nederlandse nationaliteit. In Amsterdam vond men 3798, in Rotterdam 27, in Den Haag 208. Men weet, dat zij van afkomst een zeer heterogene groep vormden, economisch, cultureel, religieus; met zelfs ‘zuivere’ niet-Joden erbij. Op enkele plaatsen waren zij in de rest der bevolking opgegaan. In de 19de en 20ste eeuw nam de isolering van de z.g. Sephardim zo sterk af, dat er aan ‘zuivere’ leden van deze groep vóór 1940 nog maar enkele over waren. Niettemin waren er nog duidelijke verschillen waarneembaar tussen velen hunner en de Hoogduitse groep. Zonder dat alles ware wat nu volgt ondenkbaar geweest.

Merkwaardig genoeg vindt men al in 1933 sporen van wat men zou kunnen uitleggen als een kiem van latere distanciëring: een tweetal vooraanstaande Portugese Joden kwamen op het Duitse gezantschap in Den Haag informeren ‘namens de bureau's voor de dagbladen’, naar de betekenis van de ‘zeer vele wilde geruchten’ die over de gebeurtenissen in Duitsland de ronde deden; de hen te woord staande gezantschapssecretaris drong erop aan dat zij als ‘onbevooroordeelden’ zelf in Berlijn zouden gaan kijken en toen deze bezoekers ‘op gepaste wijze uiting gaven’ aan hun verwondering over deze ‘hartelijke invitatie’, viel de gezantsschapsecretaris dadelijk in met de uitroep: ‘Ja, maar u begrijpt toch zeker, dat wanneer wij in Duitsland te doen zouden hebben gehad met Portugese Joden, dat er dan in Duitsland geen Joden-vraagstuk zou bestaan!’

 

Download de pdf, lees De Ondergang of ga naar de website Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren.