OLIJF MET PEREN

Yad Vashem

Eretitel

Yad Vashem honouring

In English

De Plechtigheid

Elsa bevrijd uit Westerbork 1-04-1944

Smalle Marges

Advocatuur in de Tweede Wereldoorlog, Joggli Meihuizen

Yad Vashem Jaap van Proosdij

(1921-2011)

Yad Vashem A. de Froe

Pogingen om te ariseren

Bij Calmeyer

fragment

Volkskrant 28 april 2007

Yad Vashem onderscheiding postuum uitgereikt

Calmeyer

Het geval Calmeyer, boek.

Uit de pers

AT5-nieuws

Snoge Amsterdam

Portugese Synagoge

Jaap van Proosdij
Jaap van Proosdij was in de jaren 1942-1945 en na de oorlog, de jongere collega van Nino Kotting. Als 21-jarige is hij beëdigd als advocaat. Hij is in 1951 vertrokken naar Zuid-Afrika. 

 

Kotting en Van Proosdij werkten aan afstammingszaken voor de "zogenaamde Portugezen", waarmee zij zeker 600 mensen het leven hebben kunnen redden, het exacte aantal zal nooit te bepalen zijn. Elders op de site zal op de Portugezenlijst uitgebreid worden ingegaan.

Elsa d'Oliveira heeft altijd een speciale band gehouden met de families Kotting en Van Proosdij. Zij beiden hebben haar op het nippertje, meerdere malen zelfs, van deportatie vanuit Westerbork kunnen terughouden.

Na haar dood is die band gebleven en wij zijn ons er terdege van bewust dat zonder Jaap z'n bijzonder dappere gedrag in oorlogstijd, wij nu niet hier zouden zijn, zoals uit andere teksten van deze site ook mag blijken.

 

In 1997 is hem de Yad Vashem erkenning gegeven.
Hij heeft meegewerkt aan het shoah-project van Spielberg wat betekent dat er een dvd beschikbaar is bij het Joods Historisch Museum in Amsterdam, waarop een uitgebreid interview staat waarin Jaap van Proosdij zijn werk in oorlogstijd bespreekt.

In september 2010 is het boek Smalle Marges van Joggli Meihuizen verschenen, over 'De Nederlandse advocatuur in de Tweede Wereldoorlog', bij uitgeverij Boom. Hierin is nadrukkelijk aandacht besteed aan 'onze twee advocaten'.

Voor bestellingen, zie uitgeverij Boom.

 

Op 22 januari 2011 is Jaap van Proosdij in Zuid Afrika overleden.
In de Zuid Afrikaanse krant Beeld, stond het volgende afscheidsartikel, in pdf.

In de NRC (25-01-2011) plaatsen we de volgende advertenties.


Wij herdenken in grote dankbaarheid en met ontzag voor zijn moed
mr. Jaap van Proosdij
die op 22 januari 2011 op 89 jarige leeftijd in Zuid-Afrika overleed.

Hij en mr. Nino Kotting (1911-1972) wisten in 1944 onze moeder, schoonmoeder, oma, overgrootmoeder en tante Elsa Rodrigues Pereira-Jessurun d‘Oliveira (1913-1998) op gedurfde, inventieve en heldhaftige wijze uit kamp Westerbork te bevrijden. Beiden werden vanwege deze en vele andere, vergelijkbare acties geëerd met de Yad Vashem erkenning.


Suzanne Rodrigues Pereira en Ruud Verdonck
Rob en Saskia Rodrigues Pereira
Nino Rodrigues Pereira, Pietronella van den Oever
kinderen, kleinkinderen
Ulli Jessurun d’Oliveira en familie

 

en

 

in memoriam
 
Jaap van Proosdij
 
(1921 - 2011)
 
Gerbrand en Roelof Kotting

Marjan van Dam
 
Bilthoven / Amsterdam