Hier staat onze familiegeschiedenis in.

Dit is het resultaat van de studie van de historicus Jaap Cohen, die op 27 mei 2015 promoveerde op de geschiedenis van de zogeheten Portugese Joden in Nederland. 
Voorop een foto uit de dertiger jaren van de centrale persoon in deze studie, Eli d'Oliveira, wiens rijke en bijzondere leven wij, de familie, op deze manier kunnen en willen gedenken en in herinnering houden, omdat het leven hem ontnomen werd door de Nazi's.

Jaap Cohen: De onontkoombare afkomst van Eli d’Oliveira. Uitgeverij: Querido. 608 blz. Prijs: 32,50 euro. ISBN 9789021456775

 

Promotie geschenken Elsa d'Oliveira, september 1942

Na de promotie van Elsa d'Oliveira werd ze bedolven onder de felicitaties. Het was september 1942. Joden konden daarna niet meer promoveren.

 
De website 'Olijf met Peren'

Sinds 2003 zijn de families Jessurun d'Oliveira en Rodrigues Pereira gezamenlijk hun geschiedenis ingedoken. Vandaar deze website. Het begon als eerbetoon aan het leven en de werken van onze gemeenschappelijke, door de Nazi's vermoorde grootvader, de Portugees-Joodse schrijver, stenograaf en psycholoog Eli d'Oiveira. De  aanvankelijke bedoeling was om een biografie in kort bestek te laten schrijven.
En nu, in 2015, zijn we zeer gelukkig met het prachtige dikke boek waarop de historicus Jaap Cohen cum laude promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam.

Jaap Cohen

Jaap begon in 2008 de geschiedenis in kaart te brengen. Al spoedig bleek het nodig om eerst de stamboom te reconstrueren.

Rond dit familieproject was een begeleidingscommissie gevormd, waar naast Tirtsah Levie-Bernfeld, Willy Pieters, Annemieke Gerritsma en Daphne Meijer, ook Prof. Hans Blom deel van uitmaakte.
Toen de eerste contouren van de geschiedenis zich aftekenden stelde Hans Blom vast dat dit heel goed een promotieonderzoek zou kunnen zijn.

En daarna kwam een mooie samenwerking tot stand van de Universiteit van Amsterdam, het NIOD en de familie Stichting  Conto. In 2009 kon Jaap aan zijn promotieonderzoek beginnen. Zes jaar later, op 27 mei 2015, mondde dat uit in zijn promotie. De promotoren waren prof. dr. Hans Blom, prof. dr. Evelien Gans.
Uitgeverij Querido had al in een vroeg stadium zich bij ons aangesloten en was nauw betrokken bij alle voorbereidende vergaderingen.

Het boek
Nu het uiteindelijke resultaat voor ons ligt, kunnen we niet anders dan ons de koning te rijk te voelen met "De onontkoombare afkomst van Eli d'Oliveira", en we danken iedereen die ertoe heeft bijgedragen dat wij nu een beeld van onze familie hebben, van vele generaties, wat op zichzelf al bijzonder is.
Juni 2015 ontving Jaap de 2014-2015 dissertatieprijs van het ASCH (Amsterdam School for Culture and History). Prachtig voor hem!

U leest nu deel II van de website. Af en toe verwijzen we via links naar de eerste versie van 'de Olijf met Peren-site.

 

 

          3 Juni Radio 1

 Jaap op de radio, 3 juni 2015

 

 

Advertentie in De Standaard

Deze advertentie verscheen in De Standaard. (Geen datum bekend).
Op ditzelfde adres heeft Eli zijn bureau voor Stenografie gehuisvest, waarmee hij in zijn levensonderhoud kon voorzien.

 

FONDSEN DIE STEUNDEN


De familiestichting Conto
&
Stichting Democratie en media
&

Prins Bernhard Cultuurfonds
&

Fonds 21

 

 

Aan de Stichting Conto is de Anbi status toegekend.(Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan de stichting kunnen worden afgetrokken van de belastingen.

ANBI logo