Eli d'Oliveira

Eli d'Oliveira

2003 -2015


Sinds 2003 zijn enkele familieleden van de families Jessurun d'Oliveira (Ulli d'Oliveira) en Rodrigues Pereira (Nino, Rob en Suzanne) begonnen met een project om het leven van onze gemeenschappelijke en door de Nazi's vermoorde grootvader Eli d'Oiveira te beschrijven als eerbetoon aan zijn leven en werken.

We wilden dit niet zelf doen omdat we daarvoor te weinig afstand hebben en zochten een schrijver/onderzoeker. Na een lange voorbereidingstijd vonden we uiteindelijk Jaap Cohen, historicus en onderzoeker en schrijver. Hij begon zich in te lezen en al spoedig bleek het nodig om de stamboom te reconstueren. Dat bleek al snel de contouren van een interessante geschiedenis van de Portugese joden en ook van deze familie op te leveren.

 

Begeleidingscommissie
Rond ons project was een prachtige begeleidingscommissie samengesteld door Ulli d'Oliveira, waarin naast Tirtsah Levie-Bernfeld, Willy Pieterse, Annemieke Gerritsma en Daphne Meijer, ook Hans Blom deel van uitmaakte. Deze laatste heeft aan Jaap voorgesteld om op dit onderzoek te gaan promoveren.
Gelukkig is dat mogelijk geworden door de goede samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam, het NIOD en de familie. Door deze partners, aangevuld met verschillende fondsen, kon de promotieplek gefinancierd worden.
Wij zijn zeer veel dank verschuldigd aan ieder die ons hierbij heeft geholpen.

2009-2015
In 2009 begon Jaap aan zijn onderzoek dat uiteindelijk in 2015 uitmondde in zijn promotie. Met een deel van het al bekende materiaal uit het familiearchief maakten we in 2003 een eerste versie van de website. Niet alleen de techniek, ook de inhoud van de website verouderde, vandaar dat u nu op versie II van de website bent aangeland. Vooralsnog moeten we soms nog verwijzen naar de eerste versie van de Olijf met Peren-site. Totdat deze is geintegreerd in de nieuwe site.


27 mei 2015: de presentatie van het boek/dissertatie van Jaap Cohen.
Intussen staat er onder 'De Promotie' foto- en tekstmateriaal.  Meer foto's van de feestelijkheden vindt u hier

We hebben een verkorte versie van het boek voor u gedigitaliseerd, bekijk een voorproefje in
De onontkoombare afkomst van Eli d'Oliveira door Jaap Cohen