Promotie in de Lutherse kerk aan het Spui, Amsterdam

 

 

 

27 mei 2015, Dr. Jaap Cohen cum laude gepromoveerd.

 

Inleiding van de plechtigheid
Jaap begon zijn 'lekenpraatje' voorafgaand aan het officiële deel van de promotie, met de droom van Eli d'Oliveira:
"Een drukbezochte promotieplechtigheid in de aula van de Universiteit van Amsterdam, waarop hij, Eli Jessurun d'Oliveira, geboren in een arme Portugees-Joodse familie van diamantbewerkers en straatmuzikanten, even eloquent als briljant de scherpe vragen van zijn opponenten zou pareren. Met de publicatie van zijn dissertatie zou hij eindelijk voor vol worden aangezien bij mensen die ertoe deden."

Daarna beantwoordde de promovendus de vragen van zijn hooggeleerde en geëerde opponenten totdat de pedel met 'Hora est' een eind maakte aan dit deel van de promotie.

Klik hier voor meer foto's van deze dag

Jaap Cohen tekent zijn boek 

 

 

Presentatie

Tijdens de receptie na afloop van de promotieplechtigheid is door een groot aantal vrienden, familieleden, betrokkenen en genodigden die de gelegenheid aangegrepen om de schrijver na alle felicitaties en tijdens het proosten op zijn toekomst, een opdracht in zijn boek te vragen.

Het was een ongekend mooie en zonnige afsluiting van jaren onderzoek en schrijven, iets waarmee Jaap door zijn kamergenoten bij het NIOD, mooi werd uitgeleid.

Als u eens wilt lezen hoe bij de Universiteiten promotie-plechtigheden verlopen, lees dan deze pagina. Daar staat uitleg over aanspreekvormen, wat is de pedel en hoe kleden de promotie commissieleden zich.

 

Tijdens de boekpresentatie is de tuin bijna te klein

 

De receptie
"De receptie in de tuin van de kleindochter van Eli d'Oliveira", was vanwege deze ambiance én het onwaarschijnlijk mooie weer in de verder regenachtige en erg koude maand mei, gezellig en feestelijk.  De tuin is van één van de huizen van wat in de 18e eeuw nog de Portugezengracht werd genoemd. Hier lieten, zoals ook in Jaap's boek te lezen is, veel Portugese joden huizen bouwen in de 17e en 18e eeuw, ongeveer 50% van de huizen van de Nieuwe Keizersgracht was eigenddomvan Portugese joden (bron Stadsarchief Amsterdam).

Vier huizen van het huis waar deze receptie plaatsvond, staat het huis waarin de eerste voorvader van Eli d'Oliveira kwam te wonen, Moseh Jessurun d'Oliveira. Dat was waarschijnlijk tussen 1675 en 1677. 

6 september 1677, die datum is in ieder geval bekend, trouwde Moseh in de grote Portugese synagoge, waar precies 337 jaar en één dag later, de achterkleindochter van Eli d'Oliveira ook onder de choepa stond, op 7 september 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 
  Harmen Snel(Stadsarchief) Hans Blom (NIOD) en Jaap Cohen   Promotie Elsa d'Oliveira 1942
  Harmen Snel Hans Blomen Jaap Cohen 

  De promotie van Elsa d'Oliveira 1942
(Niet als domper maar als herinnering)